Zorgkluis heeft haar PGO gecertificeerd!

App ontwikkelingen

Zorgkluis heeft de MedischeKluis en Bijnier app ontwikkeld.

De MedischeKluis is een Persoonlijke gezondheidsomgeving PGO. Een app waarmee patiënten zelf de beschikking krijgen over het eigen complete en actuele medicatiedossier.

Met de MedischeKluis app worden jouw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt opgehaald uit het ICT-systeem van de apotheek en op je smartphone gezet. De communicatie met  zorgverlenersystemen loopt conform het MedMij afsprakenstelsel. Dit garandeert veiligheid en kwaliteit van gegevensoverdracht. Wij zijn hiervoor gekwalificeerd leverancier. Voor meer informatie over de app zie www.medischekluis.nl 

Voor meer informatie over MedMij zie www.medmij.nl

In samenwerking met BijnierNet en het Radboudumc is de Bijnier app ontwikkeld. Met deze app kan de patiënt zijn medische gegevens vanuit het EPIC systeem downloaden op zijn smartphone (Apple en Android).

De Bijnier app biedt patiënten een hulpmiddel om eenvoudig eigen medische gegevens te downloaden uit het ziekenhuis en te laten zien aan een andere hulpverlener dan de eigen endocrinoloog. De app helpt ambulanceverpleegkundigen en medewerkers van de SEH in tijd van nood direct aan levensreddende medische gegevens: “deze patiënt is afhankelijk van hydrocortison ”.

In de Bijnier app zijn filmpjes en documentatie opgenomen in meerdere talen, ter ondersteuning van hulpverleners bij eventuele noodgevallen.
Voor meer informatie zie www.bijnierapp.nl

MedischeKluis

Met de MedischeKluis app kunnen                                        patiënten medicatie-informatie opvragen uit de huisarts-, ziekenhuis-, apotheeksystemen en laboratoria en opslaan in de app. Hierdoor heeft de patiënt zijn medicatiegegevens altijd actueel en kan de zorgverlener ervan uitgaan dat deze gegevens kloppen.

Bijnier App

De Bijnier app is de eerste actieve vorm van een persoonlijke gezondheidsomgeving, die betrouwbaar en veilig medische informatie van en over de patiënt beschikbaar stelt. Ook de Bijnier app past in het kader dat het programma Medmij ontwikkelt.

Beide apps sluiten aan bij de maatschappelijke trend dat patiënten zelf meer invloed uitoefenen op hun gezondheid en het zorgproces.

Je apotheek altijd bij de hand

en actief aan de slag met je eigen medicatiegegevens.