Zorgkluis heeft haar PGO gecertificeerd!

De MedischeKluis app is een doorontwikkeling van de IPMD app, waarbij de communicatie met de zorgverlener systemen geschiedt volgens het MedMij afsprakenstelsel.

Patiënten kunnen de eigen medicatieverstrekkingen, zoals bekend in het Landelijk Schakelpunt, downloaden in de MedischeKluis app op een smartphone. Daarna kan men de medicatiegegevens controleren, ontbrekende medicatie toevoegen, medicatie wijzigen, aangeven of zij deze medicatie nog steeds gebruiken, bijsluiters opvragen.

Het aangepaste medicatieoverzicht kunnen zij via email (versleuteld) naar de zorgverlener sturen. De zorgverlener bekijkt de aanpassingen, neemt contact op met de patiënt en verwerkt deze weer in zijn medisch dossier.

De patiënt kan zijn innametijdstippen zelf vastleggen, waarna de app hem waarschuwt wanneer het tijd is om medicatie in te nemen.

Hierdoor heeft een patiënt altijd zijn actuele medicatiegegevens bij de hand en kan de zorgverlener die op de smartphone in de app kijkt, ervan uitgaan dat deze gegevens kloppen.

De initiële doelgroep van deze app zijn bijna een miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Zij gebruiken dagelijks vijf of meer medicijnen. Polyfarmacie kan vooral bij kwetsbare ouderen tot risico’s leiden, zoals onnodige ziekenhuisopnamen. Mensen slikken soms medicijnen die ze niet meer nodig hebben of hebben juist een extra geneesmiddel nodig. Betere afstemming tussen zorgverleners onderling en de patiënt is hierdoor mogelijk.

Het doel van de app is dat de patiënt "in control " is over eigen medische gegevens. Hij maakt met de zorgverlener afspraken over de te volgen therapie en registreert zijn medicatiegebruik en andere noodzakelijke lichamelijke gegevens zoals gewicht, bloeddruk etc.

Het resultaat van het gebruik van de app is dat de kwaliteit van leven verbetert en er preventief kan worden ingegrepen als er afwijkingen zijn. De apotheker/huisarts kan hiermee het zorgproces effectiever maken en fouten voorkomen.

Het is de eerste stap naar Personalized Medicine: zorgtherapie afgestemd op de individuele patiënt.

Voor meer informatie zie www.medischekluis.nl

Kijk hier naar een filmpje over het gebruik van de MedischeKluis

 

Bijnier app

Hét instrument voor co-management voor bijnierpatiënten

Met de Bijnier app zorgt de patiënt er voor dat cruciale medische informatie beschikbaar is elke dag, overal waar de patiënten en de smartphone samen zijn. De app helpt deze cruciale informatie te verzamelen.

Wanneer bij mensen een zeldzame bijnieraandoening is vastgesteld, betekent dat een ingrijpende verandering in hun leven. Zij zullen iedere ochtend een inschatting maken van de dag die komen gaat, eventueel maatregelen moeten treffen wat betreft de medicatie en bepalen of er eventueel contact gelegd moet worden met een (de) zorgverlener(s) over recepten en spreekuren. Een app helpt hen hun ziekte beter te managen. Dit noemen we co-management in de bijnierzorg, want een bijnierpatiënt kan het nooit helemaal alleen.

Voor meer informatie zie www.bijniernet.nl

Met de app op de smartphone is een oogopslag duidelijk dat sprake is van een bijnieraandoening en dat deze persoon van hydrocortison afhankelijk is. Dat betekent ‘eerst spuiten, dan praten’ en dat is een essentiële instructie voor ambulancepersoneel en zorgverleners op de spoedeisende hulp. Zij kunnen dit nazoeken in het Protocol Bijnierschorsinsufficiëntie voor ambulancepersoneel en dat is belangrijk.

Om grip te houden op de gezondheid en de benodigde zorg is het belangrijk dat patiënten zelf over hun medische gegevens kunnen beschikken. Zij kunnen deze verzamelen met behulp van de Bijnier app. De app maakt een verbinding met het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) mogelijk en daardoor kunnen de laatste medische gegevens worden gedownload uit het elektronisch patiëntendossier van de internist- endocrinoloog.
Op een bijniercrisis zit niemand te wachten en daarom stelt de internist – endocrinoloog instructies beschikbaar om een bijniercrisis (= Addisonse crisis) te voorkomen. Met de Bijnier app zijn deze instructies altijd bij de hand en dan ook nog de goedgekeurde, uniforme instructies, die onder de paraplu van BijnierNET tot stand zijn gekomen.

De Bijnier app is ook bedoeld voor familieleden van een patiënt met een bijnieraandoening. Denk aan ouders die een docent willen informeren over de bijnierziekte van hun kind. Via de Bijnier app is een instructie voor de noodinjectie snel te raadplegen. Iedereen kan dus de Bijnier app op de smartphone plaatsen, ook mensen die geen bijnieraandoening hebben. Familieleden hebben geen mogelijkheid medische gegevens op de app te plaatsen, tenzij het ouders betreft van kinderen tot 12 jaar.

Met de app is het eenvoudig de telefoonnummers te achterhalen van mensen uit de directe omgeving, zoals de partner, de ouders, broer of zus. Er is een verbinding gelegd tussen het adresboek op de telefoon waar de zogenaamde ICE-contacten zijn vastgelegd. ICE staat voor “in case of emergency”, afgekort ICE. Voorwaarde is dat deze contacten als zodanig zijn geregistreerd in het adresboek door de patiënt.

Vakantie, congresbezoek, weekendje-weg. Het hebben van een bijnieraandoening is geen reden om thuis te blijven en de patiënt is dus niet altijd in de buurt van uw ziekenhuis. Andere taal, andere termen: de Bijnier app biedt de essentiële informatie over de patiënt in zes verschillende talen.