Zorgkluis heeft haar PGO gecertificeerd!

Zorgkluis BV is een zusteronderneming van INAD Medical Software BV. INAD ontwikkelt sinds 1994 software voor de zorg. De eerste ontwikkeling is ICIS het Intensive Care Informatie Systeem voor de intensive care afdeling van het ziekenhuis. De eerste installatie is in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven operationeel gebleven tot 2011. Gedurende deze periode is Medical Office ontwikkeld. Dit is een generiek  Elektronisch Patiënten Dossier dat geschikt is voor afdelingen van in ziekenhuizen. Voorbeelden zijn EPD’s voor het Oogziekenhuis, de Spoedeisende Hulp en meerdere psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen.

Sinds 2002 is INAD via de branchevereniging OIZ (organisaties voor ICT in de Zorg) betrokken bij de ontwikkeling van het landelijk EPD wat uiteindelijk is gematerialiseerd als het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ is de organisatie die met het LSP de communicatie tussen zorgverleners verzorgt.

In 2014 zijn er afspraken gemaakt met de Regionale Service Organisatie Stichting Gerrit in Friesland, VZVZ, NPCF, NICTIZ en Zorgkluis om de iPMD (Intelligent Persoonlijk Medicatie Dossier) app als eerste PGO te implementeren in Friesland. In januari 2015 zijn de eerste stappen gezet en in 2016 is een pilot met meerdere patiënten gestart die via de app de medicatieverstrekkingen uit het ICT systeem van de apotheek  In 2017 is de pilot gestopt vanwege zwaardere eisen die door de overheid aan authenticatie worden gesteld. De IPMD app is nog steeds operationeel bij een beperkt aantal patiënten.